UVP VIEWER

uvp-viewer

Monien organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa on hyödyllistä, jos voi nopeasti tarkistaa etäkohteiden tapahtumia videokameran avulla.

 

UVP Viewer on helppo ja toimiva ohjelmisto videokuvan katseluun tietokoneen tai mobiililaitteen selaimella. Tapahtumia voi seurata videotallenteelta tai reaaliaikaisesti. Katseluohjelmistolla voi käyttää erimerkkisiä tallentimia ja kameroita yhtenäisinä videojärjestelminä.


 • Useita eri merkkisiä tallentimia ja videojärjestelmiä yhdistävä kevyt katseluohjelmisto
 • Toimii yleisimmillä verkkoselaimilla ilman erillisten lisäohjelmistojen asentamista
 • Voidaan käyttää tietokoneilla ja eri mobiililaitteilla
 • Erillinen käyttäjienhallinta ja konfigurointi käyttöliittymä
 • Ohjelmistoon voidaan yhdistää kaikki UVP:n tukemat tallenninmerkit sekä kamerat
 • Markkinoiden tehokkain kaistanhallinta
 • Laaja integraatiokanta ja integraatioiden elinkaarituki
 • Liitettyjen laitteiden yhteys- ja tilaseuranta sekä lokitus
 • Salattu kirjautuminen
 • AD-käyttäjähallinta yhteensopiva (edellyttää integraatioprojektia)

 

  Lataa UVP VIEWER -tuotekortti tästä (.pdf)

  Katso UVP VIEWER demo tästä (käyttäjätunnus: vieras; salasana: vieras)

UVP CORPORATE CENTER

uvp-corporate-center

Toiminnan valvonnan ja hallinnan keskittäminen parantaa tehokkuutta ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Videoratkaisut mahdollistavat kohteiden etähallinnan turvallisesti ja tehokkaasti.

 

UVP Corporate Center on keskitetyn videovalvonnan mahdollistava yritystason katselu-, käyttö- ja hallintajärjestelmä. Yrityksen toimipisteiden eri videojärjestelmät ja kaikki kamerat voidaan liittää järjestelmässä joustavasti yhteen. Kaikki valvontatyö voidaan sen jälkeen hoitaa tehokkaasti haluttaessa vaikka yhdestä työpisteestä.


 • Yrityksen eri videoteknologiat ja videojärjestelmät yhdistävä katselu-, käyttö- ja hallintajärjestelmä
 • Toimii monipuolisella ja helppokäyttöisellä UVP Client -sovelluksella
 • Käytetään erillisellä client-tietokoneella, jossa voi olla useita sovelluksia
 • Kaistan käyttöä voidaan hallita streameja konfiguroimalla
 • Kattava konfigurointikäyttöliittymä ja pääkäyttäjää helpottavia wizardeja
 • Laaja integraatiokanta video- ja muihin järjestelmiin elinkaarituella
 • Monipuolinen integraatio-API asiakaskohtaisten integraatioiden toteuttamiseen
 • Soveltuu myös videointegraatioalustaksi ilman käyttöliittymää
 • Lisämodulina saatavissa: UVP Viewer, Interview hälytystenkäsittelyjärjestelmän integraatio, Palohälytinintegraatioita, Commend sisäpuheluintegraatio

 

 Lataa UVP CORPORATE CENTER -tuotekortti tästä (.pdf)

 Katso UVP CORPORATE CENTER demo tästä

UVP SERVICE CENTER

uvp-service-center

Etävalvontapalvelut ovat nykypäivänä nopeimmin lisääntyvien ja tuottoisimpien palveluiden joukossa. Luotettavuus ja nopea reagoiminen asiakkaiden tarpeisiin on avainasemassa asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.

 

UVP Service Center on ammattimaiseen palvelutuotantoon tarkoitettu katselu-, käyttö- ja hallintajärjestelmä. Palveluntarjoajan valvomot ja loppuasiakkaiden eri videojärjestelmät yhdistetään luotettavasti toimivaksi kokonaisuudeksi, jota ohjataan ja käytetään kustannustehokkaasti palveluvalvomosta.


 • Useita eri merkkisiä videojärjestelmiä yhdistävä katselu-, käyttö- ja hallintajärjestelmä palveluvalvomoiden käyttöön
 • Tehokas työkalu tuottaa valvontapalveluita asiakkaille
 • Client –pohjainen oma käyttöliittymä
 • Voidaan liittää tuhansia tallentimia ja kymmeniä tuhansia kameroita
 • Syvä integraatio hälytyskäsittelyjärjestelmiin esim Interview sekä TeliaSonera Alerta
 • Mahdollistaa homogeenisen operaattorin työympäristön hälytystapahtumien ja videon saumattomana integraationa
 • Laajat integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin, esim hälytysjärjestelmät, kulunvalvonta, rikosilmoitin, paloilmoitin
 • Lähes äärettömät laajennusmahdollisuudet siltaamalla useita UVP palvelimia
 • Sisältää backup serveriratkaisun, erillisen testiserverin ja asiakaskohtaisen serverifarmin
 • Voidaan liittää erilaisia palvelualustan laajennusmoduuleita
 • Ylläpito- ja elinkaaripalvelut
 • Kattava konfigurointikäytöliittymä ja administraattoria avustavia wizardeja
 • Kattava järjestelmäseuranta, lokitus ja raportointi
 • Lisämodulina saatavissa: UVP Viewer, Interview hälytystenkäsittelyjärjestelmän integraatio, Palohälytinintegraatioita, Commend sisäpuheluintegraatio

 

  Lataa UVP SERVICE CENTER -tuotekortti tästä (.pdf)

  Katso UVP SERVICE CENTER demo tästä

UVP API

uvp-api

Monenlaisilla yrityksillä ja organisaatioilla on nopeasti kasvava tarve etä- tai keskitetyille hallintajärjestelmille. Konkreettisen, fyysisen ympäristön etäkatselulla on ratkaisevan tärkeä rooli etäkohteiden hallinnassa. Tähän saakka eri valmistajien laitteiden integroiminen käyttäjän omaan järjestelmään on ollut erittäin haastaavaa mille tahansa järjestelmien ja ratkaisujen toimittajalle.

 
UVP API on rajapinta, jonka kautta videojärjestelmät voidaan liittää keskitetysti muihin ohjelmistoihin. Väliohjelmisto on kustannustehokas ratkaisu, jolla vältetään yhteen liitettävien järjestelmien ja laitekantojen raskaat ja aikaa vievät valmistajakohtaiset erillisintegraatiot.


 • Luotettava ja hyvin dokumentoitu rajapinta erilaisten videolaitteiden tuottaman materiaalin välittämiseen kolmannen osapuolen järjestelmään
 • Yksi integraatio UVP APi:in tarjoaa kustannustehokkaasti mahdollisuuden käyttää ja hallita kaikkia UVP:hen integroituja videoratkaisuja
 • UVP API on toteutettu Rest-pohjaisena ratkaisuna tukemaan laaja-alaisesti erilaisia tapoja hyödyntää videota sekä jo asennetuista että vasta tulevaisuudessa julkaistavista videoratkaisuista.
 • Yleisimmin järjestelmien video-integraatio toteutetaan yhdistelmänä UVP käyttöliittymä ikkunointeja sekä videoratkaisun kontrollointia UVP API:n kautta
 • UVP API:lla tarjotaan kattavat ylläpito – ja tukipalvelut ja siihen on mahdollisuus tilata räätälöityjä rajapintakutsuja oman ratkaisun optimoimiseksi

UVP RECORDER

uvp-recorder

UVP Recorder on älykäs ja tietoturvallinen ratkaisu videokuvan ja metadatan tallennukseen. Tallennus tehdään paikallisella verkkotallentimella johon voi liittää useita kymmeniä kameroita tai keskitettynä pilvitallenninratkaisuna sadoille jopa tuhansille kameroille. Sovellusta käytetään selainpohjaisella käyttöliittymällä työasemilta tai mobiililaitteilta.

 • Videomateriaalin tallennusratkaisu
 • Verkkotallennin, joka voi olla sijoitettuna kohteeseen tai keskitettynä ns. pilviratkaisuna serverifarmille
 • Tallentimeen voidaan kytkeä muutamasta yli sataan kameraa
 • Oma selainpohjainen selkeä käyttöliittymä, myös mobiililaitteisiin
 • Tietoturvallinen https –kirjautuminen sekä mahdollisuus tallenteiden kryptaukseen
 • Voidaan tallentaa myös metadataa
 • Watchdog tarkkailee kameroita ja verkon toimintaa
 • Monipuoliset tallenteiden hakumahdollisuudet
 • Active Directory –tuki käyttäjien hallintaan (edellyttää projektitoimitusta)
 • Multicast –lähetysmuoto mahdollista

 

  Lataa UVP RECORDER -tuotekortti tästä (.pdf)

  Katso UVP RECORDER demo tästä

UVP ANPR

uvp-anpr

UVP ANPR tunnistaa rekisterikilvet luotettavasti. Kuvien vertailuun perustuva äänestystoiminne ja mahdollisuus useamman kameran käyttöön tekevät tunnistusjärjestelmästä tarkan vaativissakin olosuhteissa.

 
Sovellus voidaan integroida muihin järjestelmiin kuten pysäköinnin hallintaan, liikenteenohjaukseen ja logistiikkaan. UVP ANPR mahdollistaa monipuolisen raportoinnin. Tunnistusjärjestelmään voidaan luoda käyttäjä- ja kieltolistoja. Puomit voidaan tunnistuksen tapahduttua avata automaattisesti tai manuaalisesti.


 • Luotettava rekisterikilpien tunnistusjärjestelmä huippukorkealla tunnistustarkkuudella
 • Tarkkuutta parantaa tunnistusten äänestystoiminne sekä mahdollisuus useamman kameran käyttöön tunnistuksiin
 • Raportointimahdollisuus eri kriteerien mukaan
 • Voidaan luoda vihreitä listoja sekä mustia listoja rekisterikilvistä
 • Voidaan avata puomeja automaattisesti tai manuaalisesti tunnistuksen perusteella
 • Tunnistaa kattavasti eri maiden rekisterikilpiä
 • Lisämodulina saatavissa: Integraatio pysäköinnin hallintajärjestelmään, Commend sisäpuheluintegraatio

 
Lataa UVP ANPR -tuotekortti tästä (.pdf)

UVP ARCHIVE

uvp-archive

UVP Archive arkistointiratkaisun avulla tärkeät videolle tallennetut tapahtumat voidaan arkistoida hallitusti ja kustannustehokkaasti. Materiaali siirtyy tallentimilta arkistointiin määriteltyjen kriteerien mukaisesti. UVP Archive tallentaa videokuvaa, yksittäisiä kuvia, audiota ja metadataa, materiaalia voidaan jälkikäteen hakea ja poimia eri kriteereillä katseltavaksi.

 • Tallennetun materiaalin arkistointiratkaisu
 • Tärkeät materiaalit voidaan arkistoida erilliseen keskitettyyn arkistoon määritellyksi ajaksi
 • Materiaalia voidaan siirtää UVP:n tukemista tallentimista erilaisten määriteltyjen kriteerien mukaisesti
 • Materiaalia voi jälkikäteen hakea sekä katsella tarvittaessa
 • Tallentaa videokuvaa sekä metadataa eri valmistajien kenttälaitteista
 • Minimoi tallennuskapasiteetin tarvetta kohteissa sekä on ratkaisu tärkeän materiaalin pidempiaikaiseen säilytykseen
 • Mahdollistaa arkistointipalvelun tarjoamisen useille asiakkaille kustannustehokkaasti
 • Mahdollistaa arkistoidun materiaalin hakemisen erillisen esim. ulkoisen järjestelmän tarjoaman tunnisteen tai indeksoinnin mukaisesti.
 • Toimitetaan projektitoimituksena